Α΄ Περιφερειακόν Συνέδριον Ανορθώσεως. Κεντρική Μακεδονία. Θεσσαλονίκη 12-15 Νοεμβρίου 1949 : Πορίσματα - Αθήναι : Υπηρεσία Συντονισμού Ανασυγκροτήσεως, 1950. - Σειρά Μελετών Ανασυγκροτήσεως τ. 26 .


Κοινωνικές επιστήμες.
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by