Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ.

Γρηγόριοι μητροπολίται Κορίνθου - Leipzig : B. G. Teubner, [1910].

Μέρος δεμένου τόμου με τίτλο "Βιογραφικά, Γ, 1" (17118-17137) - Ανάτυπο - Sonderabdruck aus "Byzantinischer Zeitschrift"XXI, 1-2


Θρησκεία.
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by