Βενιζέλος, Μιλτιάδης, 1822-1900.

Λογοδοσίας Μιλτιάδου Βενιζέλου : Μέρος Β' Πίνακες - Εν Αθήναις : Τύποις Διονυσίου Κορομηλά, 1867.

Στη σελίδα τίτλου: ΛοΓΔοσίας… - Στο εξώφυλλο ο τίτλος: Λόγος εκφωνηθείς τη ΙΣΤ' Οκτωβρίου 1866 υπό … παραδιδόντος την πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κυρίω Αλεξάνδρω Ραγκαβή - Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1867.232
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by