Βαλέτας, Γ., 1907-1989.

Η Σχολή των Βορείων Σποράδων και ο πατέρας του Νιρβάνα Κωνσταντίνος Αποστολίδης Κουμιώτης : Ανέκδοτα κείμενα και πληροφορίες - Αθήναι : [χ.ό.], 1968.

Ανάτυπο από το "Αρχείο Ευβοϊκών Σπουδών" - Περιέχει σημειώσεις


Λογοτεχνία
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by