Βαλέτας, Γ., 1907-1989.

Εισαγωγή στο έργο του Πολυλά : Η ζωή και η δράση του - Αθήνα : Πηγή, 1950.

Ανάτυπο της εισαγωγής στα Άπαντα του Πολυλά (σειρά Νεοελληνική Βιβλιοθήκη)


Λογοτεχνία
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by