Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε., 1909-2000.

Η καταγωγή και η πνευματική συνέχεια του ελληνικού έθνους - Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1968.

Ανάτυπον - Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., τόμος Ι΄


Ιστορία.
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by