Ασλανίδης, Ανδρ. Β.

Πραγματογνωσία, πατριδογραφία και σύντομος γεωγραφία του νομού του Αιγαίου πελάγους : μετά περιληπτικής ιστορικής περιγραφής των νήσων Καρπάθου και Κάσου. Προς χρήσιν των μαθητών των δημοτ. σχολείων αμφοτέρων των φύλων - Εν Αθήναις : Τυπ. Παρασκευά Λεώνη, 1906.


Γεωγραφία.
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by