Ανδρεάδης, Ανδρέας M., 1876-1935.

De la Monnaie et de la puissance d'achat des metaux precieux dans l'Empire Byzantin - Liege : Impr. H. Vaillante-Carmanne, 1924.

Ανάτυπο - Extrait de la revue "Byzantion"
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by