Άμαντος, Κωνσταντίνος Ι., 1870-1960.

Συμβολή εις το Χιακόν γλωσσάριον - Εν Αθήναις : Τυπ. Ελλάς, 1926.

Ανάτυπο - Απόσπασμα από το 6ον τεύχος των "Χιακών Χρονικών"


Γλώσσα
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by