Αλεξανδρόπουλος, Αλέξανδρος Γ.

Ιστορία και τοπογραφία της Πτέρης και των χειμαδιών αυτής - Αθήνησι : Τυπ. Γ. Καλέργη & Σίας, 1919.

Αφιέρωση του συγγραφέα στον Σπυρ. Κρίσπη


Ιστορία.
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by