Ακόγλου, Ξενοφών, 1895-1961.

Εννέα παραμύθια του χωριού Κόλντερε - Αθήναι : [χ.ό.], [195?].

Ανάτυπον εκ των "Μικρασιατικών Χρονικών" τόμος Ζ΄, σελ. 359 κ.ε.


Λαογραφία.
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by