[Μία καλογραία]

Τα κομψά συμβεβηκότα του κόμητος Μάσταη Φερέτη : πρώην υπολοχαγού του ιππικού, νυν δε Πίου Θ΄, διηγηθέντα υπό μιάς καλογραίας εις ένα σανδαλοφόρον καλόγερον - Εν Κεφαλληνία : Τυπ. Κεφαλληνία, 1862.

Γκίνης-Μέξας, αρ. *10911 - Περιέχει σημειώσεις


Θρησκεία.
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by