Ο μασωνισμός : Επιστολή Caubet προς την Αυτού Πανιερότητα τον Αρχιεπίσκοπον Αυρηλίας / μετάφρασις Νικολάου Κ. Καλοσγούρου. - Εν Κερκύρα : Τύποις Ι. Ναχαμούλη εκδότου, 1877. - 52 σ. ; 20 εκ.

Περιέχει τυπογραφικό κόσμημα στη σελίδα τίτλου.

Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1877.494


Τεκτονισμός
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by