• Επικοινωνία
  • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
    2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
    Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
    e-mail: info@laskaridisfoundation.org
  • Contact
  • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
    2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
    Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
    e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by