Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη, 12-19 Απριλίου 1953) : Οργάνωσις, πρόγραμμα και πρακτικά του Συνεδρίου. Ανακοινώσεις: Α΄ Αρχαιολογία - Αθήναι : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955. - Ελληνικά - Παράρτημα τ. 7 .


Μεσαίωνας (324 - 1453)--Ιστορία--βυζαντινή.
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by