Οδηγίαι δια την αναγραφήν των τίτλων εις τους αλφαβητικούς δελτιοκαταλόγους των πρωσσικών βιβλιοθηκών / μετάφρασις Στέλλας Πέππα. - Εν Αθήναις : Τυπ. "Πυρσός", 1936. - xii, 168 σ. ; 25 εκ. - Γενικόν Συμβούλιον Βιβλιοθηκών της Ελλάδος ; 10. .

Ευρετήριο : σ. 157-168.


Καταλογογράφηση--Εγχειρίδια κλπ.
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by