Ο Νάσος Δετζώρτζης μιλά για τον Τέλλο Άγρα - [Αθήνα] : [χ.ό.], [1984].

Φωτοτυπημένο απόσπασμα από το περιοδικό "Διαβάζω", αριθ. 104, 17/10/1984


Λογοτεχνία
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by