Λεξικόν της ελληνικής αρχαιολογίας - Εν Αθήναις : Τυπ. Ιω. Αγγελοπούλου, 1855. Εν Αθήναις : Τυπ. Ιω. Αγγελοπούλου, 1859.

ΒΕΦΗ, Προσθήκες, αρ. *[υπό έκδοση]

[Τεκμήριο = CTHD-21439] : Αφιέρωση του μεταφραστή Δ. Πανταζή στον κ. Μ. Κυπριάδη


Βιβλιογραφίες--Βιβλία--Γενικά έργα
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by