Κύριλλος ο Λούκαρις : 1572-1638 - Αθήναι : Εταιρεία Κρητικών Σπουδών - Σύλλογος Μεσαιωνικών Γραμμάτων, 1939.

επί τη τριακοσιετηρίδι του θανάτου αυτού (1638-1938) - Περιέχει σημειώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ (1453 - 1800)--ΙΣΤΟΡΙΑ
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by