Κατάλογος σπανίων βιβλίων της Νεοελληνικής φιλολογίας : πωλουμένων εν Αθήναις παρά Π. Λάμπρω - Αθήνησι : Τυπ. Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1864.

Μέρος δεμένου τόμου με τίτλο "Τιμοκατάλογος σπανίων βιβλίων" (14844-14845) - Περιέχει σημειώσεις


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ--ΒΙΒΛΙΑ--ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by