Ιστορία Εβραιοπούλας της Μαρκάδας : την οποίαν, εις τους 1667 Ιουλίου 15, έκλεψε κρυφίως από τους γονείς της … - Βενετία : Ελληνικόν Τυπογραφείον Φοίνιξ, 1869.

Ηλιού-Πολέμη, αρ. *1869.208 - Περιέχει σημειώσεις


Λογοτεχνία
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by