ΙΙΙe Congres International d' Etudes du Sud-Est Europeen. Resumes des communications : I: Histoire - Bucarest : L' Office d' Information et de Documentation dans les Sciences Sociales et Politiques, 1974.

[Τεκμήριο = CTHD-20026] : Περιέχει σημειώσεις [Τεκμήριο = CTHD-20103] : περιέχει σημειώσεις


Ιστορία.
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by