Τρεις Γάλλοι Ρομαντικοί στην Ελλάδα : Λαμαρτίνος - Νερβάλ - Γκωτιέ: 1832 - Αθήνα : Το Βήμα, 2010. - Περιηγήσεις: 1800 - 1950 : 150 χρόνια Ελλάδα και Ελληνισμός μέσα από τα μάτια των ξένων 4 .


Λογοτεχνία
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by