Ελλάδα και Τουρκία : πορείες εκσυγχρονισμού: οι αμφίσημες σχέσεις τους με την Ευρώπη: 1850 -1950 - Αθήνα : Αλεξάνδρεια, 2008. - Κοινωνία και Πολιτισμός .

επιμ. KEYDER, Caglar; ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ, Άννα


Πολιτική.
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by