Διαμαρτυρίαι, Εκθέσεις και Υπομνήματα περί των Βουλγαροκρατουμένων ελληνικών επαρχιών : Ιούνιος 1941 - Νοέμβριος 1942 - Αθήνα : Επιτροπή Μακεδόνων και Θρακών εν Αθήναις, 1942.

"Απαγορεύεται πάσα αναδημοσίευσις ή κυκλοφορία του παρόντος τεύχους"


Πολιτική.
 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by