Καλωσορίσατε στον νέο κατάλογο της Ιστορικής Βιβλιοθήκης

Η Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, που διαθέτει πάνω από 400.000 τόμους, θησαυρίζει ιδιωτικές συλλογές βιβλίων σημαντικών προσωπικοτήτων των γραμμάτων και τεχνών, με έμφαση στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Οι επιμέρους αυτές συλλογές διατηρούν την ενότητά τους, σύμφωνα με τον ερευνητικό ή συλλεκτικό προσανατολισμό του κάθε κτήτορα.

Ο κατάλογος βρίσκεται υπό επεξεργασία και εμπλουτίζεται διαρκώς με τις νέες παραλαβές της Βιβλιοθήκης. Το πλούσιο αυτό υλικό απευθύνεται κυρίως σε ερευνητές και φοιτητές, αλλά στο χώρο μας είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι επισκέπτες, μικροί και μεγάλοι.

Welcome to the Historical Library’s new catalogue

The Historical Library of the Aikaterini Laskaridis Foundation, comprising over 400,000 volumes, brings together individual book collections previously owned by important personalities of arts and letters, with an emphasis on humanities. Those collections maintain their unity according to each former owner’s interests.

The catalogue is still in progress and is continuously enriched with the Library’s new acquisitions. Our target audience are mainly researchers and students, but all readers are welcome.

 • Επικοινωνία
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
  2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, 185 35
  Τηλ: 216-9003700 (εσωτ. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
 • Contact
 • Aikaterini Laskaridis Foundation Historical Library
  2nd Merarchias & Aktis Moutsopoulou, 185 35, Piraeus
  Τel: +30 216-9003700 (int. 101)
  e-mail: info@laskaridisfoundation.org
Koha by